Wie zijn we?

Vier Hoog is de pedagogische en taalondersteunende organisatie van Kinderzorg Socialistische Mutualiteit (Thuishulp vzw) & GO! Nascholing.

Deze ondersteuning kadert in de projectoproep van Kind & Gezin voor het realiseren van een pedagogisch beleid zoals voorzien in het decreet kinderopvang baby’s en peuters.


Coaches