Heidi Desmet

In het gevarieerd professioneel traject dat ik doorliep als leraar, directeur, pedagogisch begeleider en beleidscoördinator zit één rode draad verweven, die van het kind, de jongere, de jongvolwassene met eigen noden, wensen, dromen waarvoor ik mij elke dag 100 percent wil inzetten.

In 2014 stapte ik samen met Liesbet op de tandem Vier Hoog vanuit een groot vertrouwen in de kracht van die mensen, die dagelijks sporen trekken en afdrukken achterlaten die indruk maken…

Onze coaches trekken mee sporen, geven de nodige ruggensteun
aan begeleiders en via begeleiders aan kinderen in de
kinderopvang. Zij versterken op die manier de indruk, de
draagkracht en het eigenaarschap binnen teams.
Zij bieden ramen en spiegels aan die diversiteit vertalen
als 'kleurrijke realiteit'; een oogverblindend
kleurenpalet aan kansen.

"Kinderen hebben behoefte aan zowel spiegels als ramen. Veel gekleurde kinderen zien de wereld alleen via ramen en zij hebben spiegels nodig. En andere kinderen zien alleen spiegels en zij moeten de wereld ook door ramen 'leren' zien."
Sharron McElmeel

<< terug naar "Wie zijn we?"