Ilse Wittouck

Mijn hele leven ben ik al geboeid door hoe mensen met elkaar omgaan en hoe volwassenen met kinderen omgaan.

Tijdens mijn loopbaan zocht ik steeds raakpunten met pedagogie, sociologie en psychologie omtrent het jonge kind op. Ik begeleidde een babysitdienst, consultatiebureaus K&G, organiseerde vormingssessies voor aanstaande en jonge ouders, startte een dienst 'thuisopvang zieke kinderen' op die ik nog steeds coördineer,...

Heel graag coach ik nu binnen Vier Hoog. In mijn begeleidingen
en stijl denk ik steeds aan: in openheid zoeken naar overleg, mogelijkheden aanreiken, omgangsvormen in vraag durven
stellen, durven loslaten,… Voortdurend probeer ik
inspirerend te werken, kennis door te geven,
kinderopvang te versterken,… Ik geniet van de
soms kleine successen en het vertrouwen dat
velen mij schenken. Dan voel ik :
samen maken we vaak het verschil !

"Behandel een kind zoals je zelf wil behandeld worden "

Als de ogen van een kind spreken…

<< terug naar "Wie zijn we?"